Flexibilitet kan beskrivas på följande sätt:

  • Förändring av inmatad effekt och/eller konsumtionsmönster, på en individuell eller aggregerad nivå
    • som en reaktion på en extern signal (prissignal/elnätstariff med mera)
    • för att erbjuda en tjänst inom energisystemet
    • för att gynna elnätet.

Det här gör Ei

Ei har till uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Som ett resultat av ett regeringsuppdrag har vi lagt fram förslag på åtgärder som kan stimulera efterfrågeflexibilitet, det vill säga åtgärder som gör det attraktivt för elkunder att flytta sin elförbrukning.

På Ei arbetar vi dock bredare med flexibilitet än enbart med efterfrågeflexibilitet. Här har vi sammanställt information om vårt arbete. Informationen innehåller länkar till projekt och aktiviteter där du kan läsa mer.

Ei arbetar med flexibilitet inom följande tre huvudområden:

Du kan läsa mer om Ei:s projekt och aktiviteter under respektive huvudområde.

Förutom de projekt som nämns under de olika områdena arbetar Ei med implementeringen av Ren energipaketet. Vi har bland annat arbetat med ett regeringsuppdrag om hur Ren energipaketet kan implementeras i svensk lagstiftning.

Även arbetet i NordREG, en samarbetsorganisation för de nordiska tillsynsmyndigheterna för el, berör alla tre huvudområdena. NordREG är en viktig plattform för de frågor som berör de nordiska elmarknaderna.