Dokument för avstämning av intäktsramar tillsynsperiod 2016-2019

TitelDatumStatus
Handbok för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019 (pdf 3 MB)
2020-01-30 Publicerad
Excelmall för uppladdning av data om investeringar och utrangeringar i KENT Förhandsreglering (xlsx 8 MB)
2020-01-15 Publicerad
XML-specifikation för uppladdning av data om investeringar och utrangeringar i KENT Förhandsreglering (pdf 351 KB) 2019-12-06 Publicerad
XML-schema för  uppladdning av data om investeringar och utrangeringar i KENT Förhandsreglering 2019-10-30 Publicerad
Inrapportering av teknisk data avstämning av intäktsram 2016-2019 lokalnät (REL) (xlsx 13 KB) 2020-02-04 Publicerad
Inrapportering av teknisk data avstämning av intäktsram 2016-2019 regionnät (RER) (xlsx 13 KB) 2020-02-04 Publicerad

Ei:s rapporter och angränsande dokument

TitelDatumStatus
Rapport Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag Ei R2015:01 (pdf 446 KB)

 
Metodik för bestämning av effektiviseringskrav i intäktsramsregleringen för elnätsföretag, REMISS (pdf 1 MB)
 

Ei:s PM

TitelDatumStatus
Normvärdeslista för elnätsanläggningar avseende tillsynsperioden 2016-2019 (pdf 228 KB) 2015-02-04 Publicerad

Konsultrapporter

KonsultTitelDatum
Montell & Partners Framtagande av kalkylränta för en skälig avkastning för elnätsföretagen för perioden 2016-2019 (pdf 967 KB)
2015-04
Ernst & Young WACC för elnätföretag för tillsynsperioden 2016-2019 (pdf 142 KB) 2015-04-14
Grontmij AB Uppdatering av Normvärdeslista (pdf 193 KB) 2015-02-04
Grant Thornton Kalkylränta för elnätsföretagen under tillsynsperioden 2016-2019 (pdf 12 MB) 2015-04

Föreskrifter

TitelDatumStatus

EIFS 2012:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet (pdf 451 KB)
Konsoliderad version som även omfattar ändringar gjorda t.o.m. EIFS 2020:2 (pdf 68 KB)

2015-12-29 I kraft

EIFS 2015:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten (pdf 466 KB)
Konsoliderad version som även omfattar ändringar gjorda i EIFS 2015:9

2015-12-21 I kraft

EIFS 2015:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek (pdf 329 KB)
Konsoliderad version som även omfattar ändringar gjorda i EIFS 2016:1

2016-02-15 I kraft
EIFS 2015:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag (pdf 24 KB) 2015-02-04 I kraft

Förordningar

TitelDatumStatus
Elförordning (2013:208) 2013-04-25 I kraft
Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet 1995-10-26 I kraft
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 1999-07-08 I kraft
Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) 2010-04-29 I kraft

Lagar

TitelDatumStatus
Ellagen (1997:857)
I kraft

Övriga dokument

(pdf 2 MB) (pdf 2 MB) (pdf 400 KB)
TitelDatumStatus
SCB:s Faktorprisindex för byggnader   Publicerade data
          Startsida för denna statistik    
          Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2019    
          Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2019 (Extern fil)    
Kodöversättningslista för trafo, jordkabel och luftledning (xlsx 43 KB) 2010-11-18 Publicerad
Normvärdeslista elnät 2016-2019 (pdf 383 KB) 2015-08-28 Publicerad
Excelmall för uppladdning av kapitalbasdata (xlsx 8 MB) 2015-02-18 Uppdaterad
XML-specifikation för uppladdning av kapitalbasdata (pdf 229 KB)
2015-01-30 Uppdaterad
XML-schema för uppladdning av kapitalbasdata
2014-12-22 Uppdaterad
Handbok för förhandsreglering av elnät 2016-2019 (pdf 2 MB)
2015-02-20 Publicerad
Blankett för första behörighetsansökan för företag till KENT Förhandsreglering (pdf 436 KB)2019-01-25 Publicerad
Frågor och svar för elnätsföretag - tillsynsperiod 2016-2019 (pdf 400 KB)2015-01-30 Publicerad
Effektiviseringskrav - Förebilder och frekvenser (pdf 137 KB)2015-06-26 Publicerad
Faktorprisindex för elnätsföretag (pdf 125 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Lokalnät (pdf 47 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Lokalnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Lokalnät (PDF 15 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Lokalnät (pdf 15 KB) 2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Lokalnät (pdf 41 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Lokalnät (pdf 110 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Lokalnät (pdf 121 KB) 2019-09-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Lokalnät (pdf 110 KB) 2020-10-15 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Regionnät (pdf 46 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Regionnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Regionnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Regionnät (PDF 15 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Regionnät (pdf 15 KB)  2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Regionnät (pdf 16 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Regionnät (pdf 15 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Regionnät (pdf 41 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Regionnät (pdf 110 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Regionnät (pdf 120 KB) 2019-09-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Regionnät (pdf 110 KB) 2020-10-15 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Stamnät (pdf 44 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Stamnät (pdf 13 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Stamnät (pdf 13 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Stamnät (PDF 12 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Stamnät (pdf 14 KB) 2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Stamnät (pdf 14 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Stamnät (pdf 14 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Stamnät (pdf 40 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Stamnät (pdf 107 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Stamnät (pdf 118 KB) 2019-09-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Transmissionsnät (pdf 107 KB) 2020-10-15 Publicerad