Uppsatsernas inriktning

Uppsatserna ska vara relevanta för Ei och behandla de energifrågor som hanteras under Ei:s verksamhet som omfattar likväl juridiska, tekniska och ekonomiska (både företags- och nationalekonomiska) frågor. Uppsatsämnena kan täcka flera olika vetenskapliga discipliner eller vara tvärvetenskapliga, där varje enskild fråga kan behandlas utifrån olika akademiska discipliners perspektiv.

Formella krav

Deltagande uppsatser ska för tävlingen vara godkända under perioden 1 januari 2020 till 5 mars 2021. Uppsatsen ska utgöra en del av en akademisk examen på grundnivå eller avancerad nivå, exempelvis (men inte begränsat till) avslutande examensarbete för blivande ingenjörer, ekonomer eller jurister.

  • Sammanfattning på svenska: deltagande uppsatser ska vara skrivna på svenska eller engelska. Oavsett språk i huvudrapporten ska uppsatsen ha en svensk sammanfattning. Sammanfattningen kan bifogas separat.
  • Dokumentation: tillsammans med uppsatsen ska även dokumentation som styrker uppsatsens godkännande vid aktuellt lärosäte bifogas.
  • Dispens om senare inläming: för uppsatser som blir godkända relativt kort innan sista inlämningsdatum kan dispens ges om att få lämna in denna dokumentation senare. För att få sådan dispens behöver en ansökan med motivering vara Ei tillhanda senast i samband med att uppsatsen lämnas in. 
  • Ei förbehåller sig också rätten att: ensidigt besluta om ändring av en enskild uppsats tävlingsår, då tävlingen är tänkt att vara återkommande, eller att senarelägga sista anmälningsdag. En uppsats får inte delta fler än en gång.
  • Arbeten som redan arvoderats av Ei i exempelvis examensarbeten får inte delta. För den händelse en deltagare anställts av Ei ska uppsatsen vara skriven och betygsatt innan dess att anställningen påbörjats.
  • För att en tävling ska bli av måste minst fem bidrag delta. Om färre bidrag inkommer får de anmälda bidragen dispens för att kunna delta kommande år.

Bedömning

Ett grundkrav för att en uppsats ska kunna belönas är att ämnet har en relevans för Ei. Värdet av uppsatsens innehåll med avseende på material som faktiskt går att använda i Ei:s arbete ska särskilt beaktas vid bedömningen. I övrigt utgör den allmänna kvaliteten på uppsatsen bedömningsgrund. Inledande gallring utifrån sammanfattning kan ske om antalet uppsatser är stort. Tävlingsbidragen anonymiseras vid anmälan så att bedömningarna görs utan kunskap om vem som skrivit uppsatserna.

Priser

Prissumman är på totalt högst 30 000 kr för denna tävlingsomgång. En vinnare kommer att utses som erhåller 15 000 kr och resterande prissumma fördelas varierande över andra deltagare beroende på kvalitet i uppsatserna. Skatt på vinstsumma betalas av vinnaren.

Vinnare kommer att bjudas in till Ei för att presentera den vinnande uppsatsen samt att motta pris. Genom att delta i tävlingen godkänner du att din uppsats och ditt namn kan komma att publiceras på Ei:s webbplats www.ei.se.

Så här deltar du

Anmälan om deltagande skickas till student@ei.se senast den 8 mars 2021. Anmälan som inte uppfyller de formella kraven kommer att strykas från tävlan.

Observera att handlingar som skickas in till en statlig myndighet blir offentliga och kan begäras ut. Mer om allmänna handlingar samt hur Ei behandlar dina personuppgifter hittar du under följande länkar: