Vi vill göra det enkelt för dig att förstå vilka valmöjligheter du har och vilken kontroll du har över hur dina personuppgifter behandlas via ei.se.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi har om dig, hur du kan rätta felaktiga uppgifter och hur du gör om du vill att vi tar bort dina uppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person. Det kan vara uppgifter som namn, e-postadress, IP-adress, personnummer eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift om man tydligt och identifierbart kan urskilja personen på bilden.

Ei är ensam ägare till den information som samlas in via ei.se. Vi för inte personuppgifter vidare till andra, men det kan förekomma i de fall där Ei inte är rätt myndighet att hantera din fråga.

Från och med maj 2018 publicerar eller registrerar vi inte personuppgifter utan ditt godkännande på vår webbplats ei.se. Däremot kan det i vissa fall finnas information på ei.se som publicerats innan GDPR, till exempel nyhetsartiklar, PDF- eller Officedokument som kan innehålla personuppgifter utan att man har gett sitt samtycke. Vanligtvis har vi som rutin att informera berörda och be om godkännande innan publicering på vår webbplats.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna

Här kan du läsa vad som är ändamålet med behandlingen. Rättsliga grund för behandlingarna är vanligtvis; För att kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse.

Digitala nyheter och nyhetsbrev via ei.se

För att vi ska kunna skicka digitala nyheter till dig via e-post anger du en e-postadress. Vill du ändra din prenumeration eller stänga ditt prenumerationskonto av digitala nyheter kan du enkelt göra det. När du anmäler dig som prenumerant godkänner du i samband med detta att behandling av personuppgifter sker.

Om du tycker det känns krångligt att hantera din prenumeration hjälper vi dig. Hör av dig till redaktionen@ei.se och skriv vad du vill ha hjälp med. Du kan också ringa Ei:s webbredaktör på 016 16 27 00.

Kontakta-oss-formulär via ei.se

När du använder vårt kontakta-oss-formulär anger du namn och e-postadress för att vi ska kunna nå dig. Därmed godkänner du att behandling av personuppgifter sker. Observera att när du skriver till oss så gäller offentlighetsprincipen eftersom Ei är en myndighet. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det.

Event

När vi anordnar event måste du ange personuppgifter till exempel namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna administrera våra konferenser och samråd. När du registrerar dig till våra event godkänner du i samband med detta att behandling av personuppgifter sker.

För att kunna informera om vår verksamhet webbsänder och fotograferar vi vissa event som kommuniceras i våra digitala kanaler. Vi behandlar då personuppgifter om talare, paneldeltagare och övriga deltagare.

Exempel på personuppgifter som behandlas:

  • Namn
  • Bild
  • Röst
  • I vissa fall kontaktuppgifter

Frågeformulär, utvärderingar och inhämtning av uppgifter via ei.se

I vissa fall anger du personuppgifter när du lämnar uppgifter via våra digitala frågeformulär. Frågeformulären används för att samla in synpunkter eller för inhämtning av andra uppgifter för vår verksamhet. Vi har som rutin att informera tydligt om syftet med formuläret. Personuppgifter är en obligatorisk uppgift endast om vi behöver uppgifterna för ändamålet. I de fall du anger personuppgifter i ett webbformulär godkänner du i samband med detta att behandling av personuppgifter sker.

Nyhetspublicering och tillhörande material på ei.se

I vissa fall i när vi publicerar  information på vår webb som exempelvis nyheter och artiklar på vår webb anger vi personuppgifter i samband med detta. Det kan handla om citat eller att vi publicerar tillhörande material som exempelvis presentationer, rapporter, mötesanteckningar som innehåller personuppgifter. Vi har som rutin att be berörd person att godkänna användandet innan publicering på vår webbplats.

Beslut och andra publikationer på ei.se

I vissa fall när vi publicerar tillhörande informationsmaterial på vår webb anges personuppgifter i samband med detta. Det kan handla om beslut eller andra publikationer. Om andra personuppgifter än namn på anställda förekommer i exempelvis dokument som vi har länkat till, maskeras dessa som regel. Vägledande domar som får publiceras kan också innehålla personuppgifter.

Kontaktuppgifter på ei.se

Vi anger personuppgifter i samband med att vi publicerar kontaktuppgifter på vår webb. Vanligtvis handlar det om kontaktuppgifter till anställda på Ei, men i vissa fall kan det vara uppgifter som rör externa personer. Det kan handla om namn, bild, befattning, telefonnummer, e-postadress och andra arbetsrelaterade uppgifter. Uppgifterna publiceras för att våra webbplatsbesökare på ett enkelt sätt ska kunna veta vem man ska kontakta vid frågor. Vi har som rutin att informera och fråga berörd person om godkännande innan publicering på vår webbplats.

Bilder på ei.se

När vi publicerar bilder som inte kommer från bildbyrå och där person är identifierbar, lämnar personen sitt samtycke innan publicering. När det gäller bilder som publiceras på ei.se och som kommer från bildbyråer har bildbyrån avtal och följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Så här länge sparas dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge som vi är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vi vill också informera dig om att när du besöker vår webbplats får du en informationsruta om användandet av cookies för bästa användarupplevelse. Du kan själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies.

Information och rättelse

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som Ei sparar, på vilket sätt och för vilket ändamål. Om uppgifterna är felaktiga eller inaktuella har du möjlighet att begära rättelse eller att de raderas fullständigt.

För att Ei ska kunna tillmötesgå din begäran måste du lämna tillräckligt med information om dig själv och dina personuppgifter för att vi ska kunna göra en sökning i våra system.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som Ei behandlar om dig. Ei har rätt att ta betalt för ytterligare kopior. Rätten till information och registerutdrag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Begäran skickar du till Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna eller till registrator@ei.se.

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

Ei är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som lämnas in till Energimarknadsinspektionen blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Ändring av integritetspolicyn

Observera att vi kan ändra och uppdatera denna policy utan föregående meddelande. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Personuppgiftsansvarig

Ei är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatsen ei.se.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud på Ei är Claes Vendel Nylander, jurist på Rättssekretariatet. Dataskyddsombudet nås via Ei:s växel på telefon 016-16 27 00.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du vill komma i kontakt med Ei:s dataskyddsombud så anger du det särskilt när du kontaktar oss.