Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du Ei:s behandling av personuppgifter på ei.se.

Vår webbplats använder en teknik som bygger på information som finns tillgänglig i webbläsaren och som kombinerad med besökarens IP-adress utgör en unik identifierare. Ei lämnar inte informationen vidare till tredje part och informationen tas automatiskt bort när du stänger ner webbläsaren.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, IP-adress eller bild och film om man tydligt och identifierbart kan urskilja personen.

När sker behandling av personuppgifter på ei.se?

Exempel när vi behandlar personuppgifter:

  • prenumerationshantering av digitala nyheter och nyhetsbrev.
  • användande av vårt digitala kontakta-oss-formulär.
  • vid svar på digitala enkäter eller formulär.
  • i enstaka nyheter och artiklar. Till exempel citat eller när vi länkar till tillhörande information som presentationer, rapporter eller andra dokument.
  • ibland i beslut eller andra publikationer. Vägledande domar som får publiceras kan också innehålla personuppgifter.
  • kontaktuppgifter till personer.
  • bilder på personer som är identifierbara. Om bilden kommer från en bildbyrå har byrån avtal och följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
  • film som vi producerat och där personer visas tydligt och är identifierbara. 

Vi har som rutin att informera och fråga berörd person om godkännande innan publicering på ei.se.

Ei är ensam ägare till den information som samlas in via vår webbplats ei.se. Vi för som regel inte personuppgifter vidare till andra, men det kan förekomma till exempel om Ei inte är rätt myndighet att hantera din fråga.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att det ska vara tillåtet för Ei att behandla personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund för behandlingen. Ei behandlar i huvudsak personuppgifter med den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.  

Så här länge sparas uppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge som vi är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Cookies och statistik

När du besöker vår webbplats får du en informationsruta om användandet av cookies för bästa användarupplevelse. Du kan själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies.

Vi vill också informera dig om att vi använder Google analytics som statistikverktyg för att kunna förbättra vår webb utifrån användarnas behov.

Mer information om Ei:s behandling av personuppgifter

Här hittar du mer information om dina rättigheter, vårt personuppgiftsansvar, offentlighetsprincipen och mycket mer.