Systempriset sjönk med 2 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1, SE2 och SE3 sjönk med även de med 2 procent, och spotpriset i SE4 sjönk med 1 procent.

Veckan som gick var det varmare än det normala och nederbördsmängden var något över medelvärdet. Kolpriset steg med 1,4 procent, medan priset på olja och gas sjönk med 2,0 respektive 1,0 procent.

Magasinfyllnadsgraden i Norden minskade med 1,90 procentenheter och i Sverige var nedgången 2,50 procentenheter. I Sverige minskade vindkraftsproduktionen med 15,5 procent medan den totala produktionen och användningen ökade med 0,7 respektive 0,6 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 9 2019

Varmt väder och lägre spotpriser.

Systempriset sjönk med 2 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1, SE2 och SE3 sjönk med även de med 2 procent, och spotpriset i SE4 sjönk med 1 procent.

Veckan som gick var det varmare än det normala och nederbördsmängden var något över medelvärdet. Kolpriset steg med 1,4 procent, medan priset på olja och gas sjönk med 2,0 respektive 1,0 procent.

Magasinfyllnadsgraden i Norden minskade med 1,90 procentenheter och i Sverige var nedgången 2,50 procentenheter. I Sverige minskade vindkraftsproduktionen med 15,5 procent medan den totala produktionen och användningen ökade med 0,7 respektive 0,6 procent.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.