Systempriset sjönk med 9 procent i jämförelse med föregående vecka. Nedgången i spotpriset var 14 procent i alla svenska elområden. Veckan som gick var det något varmare än det normala och nederbörden låg över medelvärdet.

Kolpriset och gaspriset sjönk med 2,1 respektive 7,1 procent. Magasinfyllnadsgraden i Norden minskade med 3,60 procentenheter och i Sverige var nedgången 3,70 procentenheter.

I Sverige minskade vindkraftsproduktionen med 62,5 procent; totalt sett minskade produktionen med 4,2 procent och användningen ökade med 6,0 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 5 2019

Lägre systempris och spotpriser.

Systempriset sjönk med 9 procent i jämförelse med föregående vecka. Nedgången i spotpriset var 14 procent i alla svenska elområden. Veckan som gick var det något varmare än det normala och nederbörden låg över medelvärdet.

Kolpriset och gaspriset sjönk med 2,1 respektive 7,1 procent. Magasinfyllnadsgraden i Norden minskade med 3,60 procentenheter och i Sverige var nedgången 3,70 procentenheter.

I Sverige minskade vindkraftsproduktionen med 62,5 procent; totalt sett minskade produktionen med 4,2 procent och användningen ökade med 6,0 procent.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.