Systempriset minskade med 23 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna minskade med 22 procent i elområde SE1, SE2 och SE3; i SE4 var nedgången 13 procent. Veckan som gick låg nederbörden något över medelvärdet och det var varmare än normalt.

Priset på kol sjönk med 1,7 procent, oljepriset med 9,4 procent och gaspriset med 3,4.

Magasinfyllnadsgraden steg med 3,30 procentenheter i Norden och 5,50 procentenheter i Sverige.

Tillgängligheten i kärnkraft var 91 procent i Norden och 98 procent i Sverige. I Sverige ökade både produktionen och användningen med 10,4 respektive 1,6 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 23 2019

Lägre spotpriser.

Systempriset minskade med 23 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna minskade med 22 procent i elområde SE1, SE2 och SE3; i SE4 var nedgången 13 procent. Veckan som gick låg nederbörden något över medelvärdet och det var varmare än normalt.

Priset på kol sjönk med 1,7 procent, oljepriset med 9,4 procent och gaspriset med 3,4.

Magasinfyllnadsgraden steg med 3,30 procentenheter i Norden och 5,50 procentenheter i Sverige.

Tillgängligheten i kärnkraft var 91 procent i Norden och 98 procent i Sverige. I Sverige ökade både produktionen och användningen med 10,4 respektive 1,6 procent.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.