DNV GL kommer att stötta Ei i regeringsuppdraget med att kartlägga den tekniska potentialen och kostnaderna för olika (typer av) flexibilitetsresurser på elområdesnivå. Kartläggningen kommer att göras både för nuläget och för år 2045. En del i arbetet handlar om att identifiera och kvantifiera den tekniska potentialen för representativa flexibilitetsresurser i form av elförbrukning, elproduktion och energilager med fokus på flyttbar effekt, tillgänglighet, uthållighet i timmar och återhämtningstid i timmar. Kostnaden för resurserna att vara flexibla och tillhandahålla flexibilitet kommer också att sammanställas. 

På workshopen kommer Ei inledningsvis att kort presentera regeringsuppdraget och det övergripande projektet, och därefter kommer DNV GL:s preliminära uppskattningar och resultat av analysen att presenteras. Huvuddelen av workshopen är avsedd för diskussion och att hämta in åsikter från branschen så att de resultat som slutgiltigt kommer att presenteras ger en så rättvis bild som möjligt. Konkreta synpunkter på kvantifiering av potential och uppskattning av kostnader är av särskilt intresse. Eventuellt kommer det under workshopen även bli diskussioner i mindre grupper. 

Praktisk information

Tid: den 2 februari klockan 09.00 – 12.00 (avslutningstiden är preliminär).
Var: digitalt via Teams (ingen nedladdning av programvara krävs). En möteslänk skickas ut till deltagare dagen före workshopen.
Målgrupp: alla aktörer intresserade av flexibilitetsfrågor, närmare bestämt vilken teknisk potential flexibilitetsresurser i Sverige har och vilka samhällsekonomiska kostnader det skulle innebära att nyttja dessa resurser jämfört med traditionell nätutbyggnad. Exempel på relevanta aktörer är balansansvariga, resursägare och aggregatorer.

Sista anmälningsdag: den 25 januari.

Frågor

Har du frågor om workshopen, kontakta Susanne Ackeby eller Therése Karlsson

Välkommen till workshop om teknisk potential och kostnader för flexibilitetsresurser

Den 2 februari arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med konsultföretaget DNV GL en workshop med huvudtemat Kartläggning av teknisk potential och kostnader för flexibilitetsresurser i Sverige. Workshopen sker inom ramen för Ei:s regeringsuppdrag som handlar om att utvärdera samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät. 

DNV GL kommer att stötta Ei i regeringsuppdraget med att kartlägga den tekniska potentialen och kostnaderna för olika (typer av) flexibilitetsresurser på elområdesnivå. Kartläggningen kommer att göras både för nuläget och för år 2045. En del i arbetet handlar om att identifiera och kvantifiera den tekniska potentialen för representativa flexibilitetsresurser i form av elförbrukning, elproduktion och energilager med fokus på flyttbar effekt, tillgänglighet, uthållighet i timmar och återhämtningstid i timmar. Kostnaden för resurserna att vara flexibla och tillhandahålla flexibilitet kommer också att sammanställas. 

På workshopen kommer Ei inledningsvis att kort presentera regeringsuppdraget och det övergripande projektet, och därefter kommer DNV GL:s preliminära uppskattningar och resultat av analysen att presenteras. Huvuddelen av workshopen är avsedd för diskussion och att hämta in åsikter från branschen så att de resultat som slutgiltigt kommer att presenteras ger en så rättvis bild som möjligt. Konkreta synpunkter på kvantifiering av potential och uppskattning av kostnader är av särskilt intresse. Eventuellt kommer det under workshopen även bli diskussioner i mindre grupper. 

Praktisk information

Tid: den 2 februari klockan 09.00 – 12.00 (avslutningstiden är preliminär).
Var: digitalt via Teams (ingen nedladdning av programvara krävs). En möteslänk skickas ut till deltagare dagen före workshopen.
Målgrupp: alla aktörer intresserade av flexibilitetsfrågor, närmare bestämt vilken teknisk potential flexibilitetsresurser i Sverige har och vilka samhällsekonomiska kostnader det skulle innebära att nyttja dessa resurser jämfört med traditionell nätutbyggnad. Exempel på relevanta aktörer är balansansvariga, resursägare och aggregatorer.

Sista anmälningsdag: den 25 januari.

Frågor

Har du frågor om workshopen, kontakta Susanne Ackeby eller Therése Karlsson

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.