Rapporten publiceras årligen och ger en bild över hur regleringen av el-och gasnät ser ut i Europa.

Rapporten som publicerades i mitten av mars beskriver hur regleringen i de europeiska länderna såg ut 2020. Bland annat beskrivs vilka delar intäktsramen består av, hur kapitalbasen beräknas, vilka incitament som finns och vilken kalkylränta som används.

De flesta EU-länder, Storbritannien, Nordirland, Island och Norge finns med i rapporten.

Till rapporten hör även ett antal bilagor där länderna kunnat ge en mer detaljerad beskrivning av hur intäktsramar beräknas.

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Rapport om el- och gasnätsreglering i europeiska länder

I mitten av mars publicerade CEER* den årliga rapporten Regulatory Frameworks for European Energy Networks.

Rapporten publiceras årligen och ger en bild över hur regleringen av el-och gasnät ser ut i Europa.

Rapporten som publicerades i mitten av mars beskriver hur regleringen i de europeiska länderna såg ut 2020. Bland annat beskrivs vilka delar intäktsramen består av, hur kapitalbasen beräknas, vilka incitament som finns och vilken kalkylränta som används.

De flesta EU-länder, Storbritannien, Nordirland, Island och Norge finns med i rapporten.

Till rapporten hör även ett antal bilagor där länderna kunnat ge en mer detaljerad beskrivning av hur intäktsramar beräknas.

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.