Nu finns ACER:s plandokument för 2021-2023 publicerat på organisationens webbplats. Dokumentet innehåller även ett arbetsprogram för 2021.

De områden som ACER angett som prioriterade under 2021 är:

  • Slutförandet av den inre marknaden för energi
  • Utmaningar kopplade till infrastruktur
  • Marknadsövervakning av grossistmarknaderna, enligt REMIT-förordningen
  • Långsiktiga reglermässiga utmaningar
  • Implementering av Ren energipaketet

Hela dokumentet finns att läsa på ACER:s webbplats (Extern fil)

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

ACER har publicerat sitt arbetsprogram för 2021

I slutet av december publicerade ACER* sitt arbetsprogram för 2021. Implementering av Ren energipaketet och utmaningar kopplade till infrastruktur och reglering är några av de områden som ACER kommer att prioritera under året.

Nu finns ACER:s plandokument för 2021-2023 publicerat på organisationens webbplats. Dokumentet innehåller även ett arbetsprogram för 2021.

De områden som ACER angett som prioriterade under 2021 är:

  • Slutförandet av den inre marknaden för energi
  • Utmaningar kopplade till infrastruktur
  • Marknadsövervakning av grossistmarknaderna, enligt REMIT-förordningen
  • Långsiktiga reglermässiga utmaningar
  • Implementering av Ren energipaketet

Hela dokumentet finns att läsa på ACER:s webbplats

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.