Enligt artikel 18 i förordning (EU) 2017/2195 (EB) ska alla systemansvariga för överföringssystem i en medlemsstat, senast sex månader efter att förordningen träder i kraft, utarbeta ett förslag gällande villkoren för leverantörer av balanstjänster och villkoren för balansansvariga parter för alla planeringsområden i medlemsstaten.

Svenska kraftnät har sedan tidigare lämnat förslag till Ei (juni 2018 och april 2019) om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter, men Ei fattade då beslut om att inte godkänna förslagen utan att vissa ändringar gjordes.

Den 13 november 2020 lämnade Svenska kraftnät in ett omarbetat förslag på villkor till Ei.

Synpunkter senaste 16 december

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag. Synpunkter skickas till registrator@ei.se och märks med diarienummer 2018–100280.

Sista dag att lämna synpunkter är den 16 december 2020.

Samrådshandlingar (OBS! uppdaterad 24 november 2020)

Mer information - länkar

Här finns mer information om EU-förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Samråd om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter – sista svarsdag 16 december

Uppdaterad version med nya dokument 24 november 2020: Svenska kraftnät har lämnat in ett omarbetat förslag om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag. Synpunkter ska skickas till Ei senast den 16 december 2020.

Enligt artikel 18 i förordning (EU) 2017/2195 (EB) ska alla systemansvariga för överföringssystem i en medlemsstat, senast sex månader efter att förordningen träder i kraft, utarbeta ett förslag gällande villkoren för leverantörer av balanstjänster och villkoren för balansansvariga parter för alla planeringsområden i medlemsstaten.

Svenska kraftnät har sedan tidigare lämnat förslag till Ei (juni 2018 och april 2019) om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter, men Ei fattade då beslut om att inte godkänna förslagen utan att vissa ändringar gjordes.

Den 13 november 2020 lämnade Svenska kraftnät in ett omarbetat förslag på villkor till Ei.

Synpunkter senaste 16 december

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag. Synpunkter skickas till registrator@ei.se och märks med diarienummer 2018–100280.

Sista dag att lämna synpunkter är den 16 december 2020.

Samrådshandlingar (OBS! uppdaterad 24 november 2020)

Mer information - länkar

Här finns mer information om EU-förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.