Nu bjuder NordREG in intressenter till ett möte om överföringskapacitet i Norden. Mötet kan ses som en uppföljning av tidigare möten som hållits i december 2019 samt under 2018 (se länk längre ner).

Mötet hålls digitalt den 4 december 2020 klockan 9.30-13.00.

På agendan står bland annat status i implementeringen av den nordiska flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden samt nuvarande och förväntade gränsöverskridande kapaciteter i den nordiska regionen. Därutöver kommer det att bli presentationer om aktuella metoder och godkännandeprocesser relaterade till flaskhalshantering och kapacitetsberäkning hos de nordiska tillsynsmyndigheterna.

På mötet finns representanter och talare från bland annat ACER**, de nordiska stamnätsoperatörerna och från de nordiska tillsynsmyndigheterna.

Anmälan och mer information

Anmälan ska ske senast den 30 november till den finska tillsynsmyndigheten för energi. En agenda, mer information om mötet och hur du anmäler dig finns på NordREG:s webbplats.

Tidigare möte 2019

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.
**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Nordiskt möte om överföringskapacitet den 4 december

Den 4 december arrangerar NordREG* ett intressentmöte om överföringskapacitet. Mötet hålls digitalt och sista anmälningsdag är den 30 november 2020.

Nu bjuder NordREG in intressenter till ett möte om överföringskapacitet i Norden. Mötet kan ses som en uppföljning av tidigare möten som hållits i december 2019 samt under 2018 (se länk längre ner).

Mötet hålls digitalt den 4 december 2020 klockan 9.30-13.00.

På agendan står bland annat status i implementeringen av den nordiska flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden samt nuvarande och förväntade gränsöverskridande kapaciteter i den nordiska regionen. Därutöver kommer det att bli presentationer om aktuella metoder och godkännandeprocesser relaterade till flaskhalshantering och kapacitetsberäkning hos de nordiska tillsynsmyndigheterna.

På mötet finns representanter och talare från bland annat ACER**, de nordiska stamnätsoperatörerna och från de nordiska tillsynsmyndigheterna.

Anmälan och mer information

Anmälan ska ske senast den 30 november till den finska tillsynsmyndigheten för energi. En agenda, mer information om mötet och hur du anmäler dig finns på NordREG:s webbplats.

Tidigare möte 2019

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.
**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.