ACER* inhämtar synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU i enlighet med EU-förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) .

I regionen ingår förutom Sverige, även Estland, Finland, Lettland, Litauen och Polen.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet. 

ACER hämtar in synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU

Den publika konsultationen är tillgänglig till och med den 24 augusti 2020 och riktar sig främst till aktörer på grossistenergimarknaden.

ACER* inhämtar synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU i enlighet med EU-förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) .

I regionen ingår förutom Sverige, även Estland, Finland, Lettland, Litauen och Polen.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet. 

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.