Nyheter 2020

 • Remiss: Föreskrifterna om elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor ska uppdateras – välkommen att lämna synpunkter

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har uppdaterat föreskrifterna som styr vilka uppgifter elhandlare ska rapportera in till Elpriskollen. Uppdateringen sker i syfte att alla kunder, både konsumenter och juridiska personer, med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh ska kunna jämföra avtal på Elpriskollen. Vill du lämna synpunkter på de föreslagna ändringarna, kan du göra det till och med den 14 oktober.

 • Hur kommer det sig att elpriset ändrar sig så ofta?

  Skapad: Granskad:

  Under 2020 har elpriserna varierat kraftigt, både över tid och i olika delar av landet. Hur funkar egentligen prissättningen på el? Vilka faktorer påverkar spotpriset och hur kommer det sig att priset skiljer sig åt i olika delar av landet?

 • Flera internationella energievent i september

  Skapad: Granskad:

  Den 22–23 september arrangeras ministermöten inom samarbetet Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI). Redan veckan innan anordnas även en rad sidoarrangemang där bland andra Energimarknadsinspektionen (Ei) medverkar. Arrangemangen är digitala och öppna för alla.

 • Ei pratade om leveranssäkerhet på internationell konferens

  Skapad: Granskad:

  I mitten av augusti medverkade Energimarknadsinspektionen (Ei) på konferensen PMAPS 2020 (the 16th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems). Ei:s presentation om leveranssäkerheten i de svenska elnäten spelades in och finns nu tillgänglig på ei.se.

 • Var uppmärksam vid telefonförsäljning

  Skapad: Granskad:

  Får du erbjudande om att byta elhandlare via telefon? Var extra försiktig, be att få erbjudandet skriftligt och läs noga igenom avtalsvillkoren innan du tackar ja. Just nu får Energimarknadsinspektionen (Ei) många klagomål om att aktörer via telefonförsäljning uppger att de samarbetar med kundens befintliga elleverantör eller elnätsföretag trots att detta inte stämmer.