Mötet var det andra i ordningen som NordREG bjöd in till med fokus på kapacitetsberäkning och aktuella utmaningar kring detta i den nordiska marknaden. Det första mötet hölls i oktober 2018.

Frågan om överföringskapacitet mellan länderna är ständigt aktuell och under mötet presenterade Svenska kraftnät ett antal aktiviteter för att förbättra överföringsmöjligheterna med avseende på flaskhalsarna som förekommer kring det så kallade "Västkustsnittet".

Vill du ta del av presentationer från mötet finns de på NordREG:s webbplats.

Länk till artikeln på NordREG.

Energimarknadsinspektionen (Ei) fortsätter att, enskilt såväl som i samarbete med övriga tillsynsmyndigheter inom NordREG, övervaka tilldelningen av överföringskapaciteter inom Norden. Vad gäller de aktiviteter som Svenska kraftnät presenterat i syfte att förbättra kapacitetstilldelningen till angränsande länder, välkomnar Ei marknadsaktörer att komma med synpunkter. Kommentarer kan skickas till Ei via e-post: internationella@ei.se senast den 1 september. Inskickade kommentarer är offentliga handlingar.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

NordREG bjöd in till möte om överföringskapacitet

I mitten av juni bjöd NordREG* in intressenter till ett uppföljningsmöte om överföringskapacitet i Norden. Mötet hölls i Köpenhamn och som värd stod den danska tillsynsmyndigheten för energi. Dokumentation från mötet finns på NordREG:s webbplats.

Mötet var det andra i ordningen som NordREG bjöd in till med fokus på kapacitetsberäkning och aktuella utmaningar kring detta i den nordiska marknaden. Det första mötet hölls i oktober 2018.

Frågan om överföringskapacitet mellan länderna är ständigt aktuell och under mötet presenterade Svenska kraftnät ett antal aktiviteter för att förbättra överföringsmöjligheterna med avseende på flaskhalsarna som förekommer kring det så kallade "Västkustsnittet".

Vill du ta del av presentationer från mötet finns de på NordREG:s webbplats.

Länk till artikeln på NordREG.

Energimarknadsinspektionen (Ei) fortsätter att, enskilt såväl som i samarbete med övriga tillsynsmyndigheter inom NordREG, övervaka tilldelningen av överföringskapaciteter inom Norden. Vad gäller de aktiviteter som Svenska kraftnät presenterat i syfte att förbättra kapacitetstilldelningen till angränsande länder, välkomnar Ei marknadsaktörer att komma med synpunkter. Kommentarer kan skickas till Ei via e-post: internationella@ei.se senast den 1 september. Inskickade kommentarer är offentliga handlingar.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.