Klicka på det ärende som du vill läsa mer om. Du kan lämna synpunkter via vårt webbformulär som finns på webbsidan för varje enskilt ärende.

Du kan också lämna yttrande på en remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger diarienummer om du svarar via brev eller vanligt mejl. Använder du webbformuläret på sidan för ärendet kommer diarienumret automatiskt med.

Så här behandlar vi personuppgifter

I alla publicerade handlingar har personuppgifter tagits bort enligt vår behandling av personuppgifter och integritet på vår webbplats ei.se.

Aktuella remisser