Status

Den 22 maj 2019 godkände samtliga tillsynsmyndigheter i den Europeiska unionen den föreslagna metoden.

Diarienummer