Status

Den 18 september 2017 godkände samtliga tillsynsmyndigheter i den Europeiska unionen den föreslagna metoden.

Diarienummer