Status

Den 17 juli 2019 mottog Ei ett metodförslag för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar för kapacitetsberäkningsregion Baltikum.

Ei har enligt kommissionsriktlinjen sex månader på sig att besluta om förslaget kan godkännas eller om Ei ska skicka en begäran om att få förslaget reviderat.

Diarienummer

2019-102400