Status

Den 17 juli 2019 mottog Ei ett metodförslag för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar för kapacitetsberäkningsregion Baltikum.

Ei har enligt kommissionsriktlinjen sex månader på sig att besluta om förslaget kan godkännas eller om Ei ska skicka en begäran om att få förslaget reviderat.

Den 17 december 2019 skickade Ei en begäran om ändring av metodförslaget till Affärsverket svenska kraftnät. En reviderad version av metodförslaget mottogs av Ei 18 mars 2020.

Den 18 maj 2020 överförde Ei och övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregion Baltikum beslutet om metodförslaget till ACER*. ACER har 6 månader på sig att revidera och godkänna metodförslaget. 

Diarienummer

2019-102400

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet