Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om kostnadsnyttoanalys för att bedöma tidsperiod för aktivering av FCR.

Status

Arbetet förväntas starta i oktober 2018.

Ärendet förväntas inkomma till Ei

14 september 2019

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

14 mars 2020

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Diarienummer

-