Status

Den 14 mars 2018 fick Ei in ett förslag till antaganden och en kostnads-nyttoanalysmetod från Svenska kraftnät. På engelska kallas detta för CBA. Ei har enligt förordningen 6 månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i synkronområde Norden och kontinentala Europa, analysera och komma överens om förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få förslaget ändrat

Samråd

Ei har haft samråd till och med 4 april 2018.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Ei förväntas fatta beslut i januari 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-102929