Ei har tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserat de förslag som de systemansvariga för överföringssystemen tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller rampbegränsningar för aktiv uteffekt

Status

Ei har fattat beslut i ärendet den 11 juli 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102171