• Här finns uppgifter om den intäktsram för 2020-2023 som samtliga elnätsföretag har föreslagit och vilken ram som Ei har beslutat.
  • Här kan du ta del av viktiga dokument i samband med förhandsregleringen.