Företag som vill ansöka om svenskt tillstånd att bedriva elbörsverksamhet i Sverige söker det hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Om företaget redan har tillstånd i annat medlemsland

I de fall företaget avser att bedriva elbörsverksamhet i Sverige men redan har tillstånd från ett annat medlemsland, är man skyldig att meddela Ei två månader innan elbörsverksamheten kan påbörjas i Sverige.

Det här gäller för att kunna ansöka om tillstånd

För att kunna ansöka om ett tillstånd måste företaget kunna visa att företaget kontinuerligt lever upp till de kriterier som återfinns i artikel 6 i förordningen. Tillståndet utfärdas på en period på 4 år enligt förordningen. Om företaget inte längre uppfyller kriterierna har Ei rätt att återkalla tillståndet.

När kan företaget ansöka om tillstånd?

CACM har trätt i kraft och började därmed att gälla direkt i Sverige. Ei tar emot ansökningar kontinuerligt.

Återkallelse av tillstånd

Viktigt att veta är att företaget ska kontakta Energimarknadsinspektionen (Ei) i de fall företaget inte längre uppfyller kriterierna för att få bedriva elbörsverksamhet i Sverige.

Om Ei upptäcker att ett företag med svenskt tillstånd att bedriva elbörsverksamhet inte efterlever kriterierna kommer vi att kontakta företaget. Företaget har sedan 6 månader på sig att åtgärda bristen/bristerna.

Håll koll på vad som händer inom området

Enklast görs det genom att välja att prenumerera på denna sida, då skickas mejl om informationen har ändrats till den e-postadress som anges.

Om ni vill prenumerera så trycker ni på knappen Prenumerera på denna sida längst ner. Ni kan också mejla till redaktionen@ei.se så hjälper vi till att registrera er som prenumerant. Skriv då "prenumerera elbörsverksamhet" i ämnesraden.

Informationen finns även på engelska

  • Vänligen kontakta oss om du önskar information på engelska.