Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Ärendenummer (även kallad diarienummer):

2020-104018

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023. Redovisas till Statskontoret

Ärendenummer:

2020-103951

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023. Redovisas till Statskontoret

Ärendenummer:

2020-103910

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Ärendenummer:

2020-103933

Uppdrag om att se över reglerna om intäkter på naturgasområdet

Ärendenummer:

2020-103976

Översyn om undantagen av kravet på nätkoncession enligt ellagen

Ärendenummer:

2020-103977 (finns med i regleringsbrevet)