Uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el

Uppdrag om översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar

Uppdraget ska redovisas:

31 mars 2021

Diarienummer:

2020-103133

Kontaktperson:

Tony Rosten

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ, och vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället

Uppdrag om strategiskt och operativt arbete med smarta elnät (pdf 206 KB)

Uppdraget ska redovisas:

Slutredovisas 31 maj 2021

Diarienummer:

2020-102850

Kontaktperson:

Therése Hindman Persson

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med arbete och utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell som internationell kontext

Uppdrag om strategiskt och operativt arbete med smarta elnät (pdf 206 KB)

Uppdraget ska redovisas:

Redovisas löpande i årsredovisningen till minst 2022

Diarienummer

2020-102849

Kontaktperson:

Therése Hindman Persson

Smarta elnät

Uppdrag om smarta elnät (pdf 588 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2020-03-20 (delredovisningsdatum)

2020-06-30 (slutredovisningsdatum)

Diarienummer:

2020-100176

Kontaktperson:

Karin Alvehag

Regeringsuppdrag om genomförande av ny elmarknadsförordning

Detta uppdrag är uppdelat som tre deluppdrag.

Uppdraget ska redovisas:

2020-12-31 (uppdrag 1)

2020-12-31 (uppdrag 2)

2021-02-26 (uppdrag 3)

Diarienummer:

2020-100102 (uppdrag 1), Föreslå en handlingsplan och tidplan artikel 14.7 & 15.1.

2020-100103, 2020-100104 (uppdrag 2 och 3), Föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion artikel 20.3 och föreslå en tillförlitlighetsnorm artikel 25.2.

Kontaktperson:

Caroline Törnqvist (uppdrag 1)

Robin Jacobsson/Kaj Forsberg (uppdrag 2 och 3)

Uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten

Uppdrag att analyser kapacitetsbristen i elnäten (pdf 1 MB)

Uppdraget ska redovisas:

Delredovisas 2020-04-30 och slutredovisas 2020-10-01

Diarienummer:

2019-102775

Kontaktperson:

Elon Strömbäck

Uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet (pdf 1 MB)

Uppdraget ska redovisas:

2020-02-28

Diarienummer:

2019-102050

Kontaktperson:

Göran Morén

Att bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Uppdrag att bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering (pdf 939 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2020-03-28

Diarienummer:

2019-101414

Kontaktperson:

Erik Blomqvist

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Uppdrag genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet (pdf 1 MB)

Uppdraget ska redovisas:

2020-02-28

Diarienummer:

2019-100492

Kontaktperson:

Claes Nylander

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (pdf 591 KB) (pdf 141 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisas årligen från år 2014 till år 2021. 
Redovisas till Tillväxtverket

Diarienummer:

2016-103113

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 (pdf 838 KB) (pdf 838 KB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till Statskontoret
2019-04-01, 2020-04-01 och slutredovisas till Statskontoret 2021-01-15

Diarienummer:

2016-100545, förlängt uppdrag.

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 (pdf 1 MB) (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till statskontoret
2019-04-01, 2020-04-01 och slutredovisas till Statskontoret 2021-01-15

Diarienummer:

2016-100514, förlängt uppdrag,

Kontaktperson:

Martina von Bothmer