Distansarbete

Ei har sedan tidigare välutvecklade tekniska hjälpmedel och mycket goda rutiner för distansarbete. Under rådande omständigheter arbetar de flesta av Ei:s medarbetare hemifrån.

Externa möten och seminarier

Ei deltar digitalt på externa möten, både nationella och internationella. De seminarier Ei själv arrangerar sker också digitalt.

Ei tar just nu inte emot besök

Till följd av de nationella restriktionerna tar vi inte emot besök utan hänvisar till att kontakta oss via telefon eller mejl.