Distansarbete

Ei har sedan tidigare välutvecklade tekniska hjälpmedel och mycket goda rutiner för distansarbete. Under rådande omständigheter arbetar de flesta av Ei:s medarbetare hemifrån.

Externa möten och seminarier

Ei deltar digitalt på externa möten, både nationella och internationella.

De seminarier Ei planerat för branschens aktörer kommer att ske digitalt istället för fysiskt.

Förändrade besökstider

På grund av covid-19 har Ei begränsade besökstider och de är måndag - fredag klockan 09.00-10.00, men du når oss via telefon och mejl precis som vanligt.