Tillsyn över leveranssäkerhet

Under 2019 genomförde Ei tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten. Tillsynen baserades på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. Målsättningen med tillsynen har varit att följa upp att nätföretagen genomför åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt.