Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning

Ärendenummer

Anslås

Analytiker Avdelningen för teknisk analys 20190005
2019-04-02
Två ingenjörer Avdelningen för teknisk analys 20190003
2019-04-02
Enhetschef Avdelningen för tillstånd och prövning 20180041 2019-04-02
Utredare Avdelningen för tillstånd och prövning 20180039 2019-04-02
Tre sommarvikarier, blivande ingenjörer Avdelningen för teknisk analys 20180046 2019-04-03
Löne- och personaladministratör Avdelningen för verksamhetsstöd och strategisk samordning 20190006 2019-04-04
Avdelningschef Avdelningen för verksamhetsstöd och strategisk samordning 20180043 2019-04-10 
Tre sommarvikarier Avdelningen för nätreglering  20190001 2019-04-16
Tre sommarvikarier Avdelningen för konsumenträtt 20190009 2019-04-16

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.

 

20170043