Uppsatsen ska vara godkänd under perioden 1 januari 2018–31 januari 2019 och vara en del av en akademisk examen på grundnivå eller på avancerad nivå.

– Tanken med uppsatstävlingen är dels att väcka intresse för Ei:s frågor och dels för att synliggöra oss som myndighet. Men vi vill också ta del av studenternas kunskaper och tillgodogöra oss resultaten som de kommer fram till, säger Jerker Sidén, analytiker på Ei och projektledare för studentsatsningen på Ei.

Bra kvalité på förra årets bidrag

Förra året var det nio bidrag som uppfyllde de formella kraven för tävlingen och kvalitén på uppsatserna var bra.

– Kvalitén på bidragen som kom in var bra. Det var också intressanta synvinklar som lyftes i uppsatserna vilket visar på att våra frågor är aktuella bland studenterna, säger Jerker Sidén.

Två uppsatser utsågs till vinnare förra året. Uppsatserna finns att läsa på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Första priset förra året gick till uppsatsen Dynamiska elnätstariffer: Incitament för en effektivare användning av eldistributionsnäten. Andra pris gick till uppsatsen Batterilager i kommersiella fastigheter: Lönsamhetsanalys av batterilager med hjälp av blandad heltalsprogrammering.

Välkommen med ditt bidrag senast den 10 mars 2019.

Var med i Ei:s uppsatstävling för studenter!

För andra året i rad arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei:s) en uppsatstävling. Tävlingen riktar sig till studenter som har skrivit en uppsats om frågor som ligger inom Ei:s verksamhetsområde. Sista anmälningsdag är den 10 mars.

Uppsatsen ska vara godkänd under perioden 1 januari 2018–31 januari 2019 och vara en del av en akademisk examen på grundnivå eller på avancerad nivå.

– Tanken med uppsatstävlingen är dels att väcka intresse för Ei:s frågor och dels för att synliggöra oss som myndighet. Men vi vill också ta del av studenternas kunskaper och tillgodogöra oss resultaten som de kommer fram till, säger Jerker Sidén, analytiker på Ei och projektledare för studentsatsningen på Ei.

Bra kvalité på förra årets bidrag

Förra året var det nio bidrag som uppfyllde de formella kraven för tävlingen och kvalitén på uppsatserna var bra.

– Kvalitén på bidragen som kom in var bra. Det var också intressanta synvinklar som lyftes i uppsatserna vilket visar på att våra frågor är aktuella bland studenterna, säger Jerker Sidén.

Två uppsatser utsågs till vinnare förra året. Uppsatserna finns att läsa på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Första priset förra året gick till uppsatsen Dynamiska elnätstariffer: Incitament för en effektivare användning av eldistributionsnäten. Andra pris gick till uppsatsen Batterilager i kommersiella fastigheter: Lönsamhetsanalys av batterilager med hjälp av blandad heltalsprogrammering.

Välkommen med ditt bidrag senast den 10 mars 2019.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.