Attraktiv miljö och modernt arbetssätt

Vi arbetar i moderna lokaler som inbjuder till ett aktivitetsanpassat arbetssätt. Det finns generöst med platser i olika typer av miljöer där du utifrån uppgiftens karaktär väljer var du vill arbeta. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser såväl på kontoret som utanför.

Vårt arbetstidsavtal är anpassat för att tillgodose både verksamhetens och dina behov, och vi tillämpar flexibel arbetstid. 

Förena arbetsliv och föräldraskap

Om du är föräldraledig får du självklart ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar Ei även en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. När barnet fyllt 8 år har du hos oss som statlig arbetsgivare möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Längre semester

Som statligt anställd har du fler semesterdagar. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Har du till exempel fyllt 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 år har du 35 dagar. Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd.

Friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag

Vi vill stimulera till en frisk och sund livsstil. Vi erbjuder alla våra medarbetare ett friskvårdsbidrag på 3 500 kronor per år samt kostnadsfri motionssimning på Munktellbadet i Eskilstuna. Du får dessutom möjlighet att motionera en timme (med anledning av Coronapandemin har vi utökat till två timmar) i veckan på arbetstid.

Om du ändå blir sjuk

Ei ersätter kostnader för läkarbesök inom öppenvården med belopp upp till högkostnadsskyddet. Vi ersätter även hela beloppet för receptbelagd medicin som ryms inom högkostnadsskyddet. Vid sjukskrivning längre än 15 dagar ersätter Ei 87,6 procent av inkomster över 8 gånger det gällande prisbasbeloppet.

Löneväxling

Ei erbjuder löneväxling vilket innebär att du kan växla en del av din lön mot semester eller tvärtom. Alternativt kan du växla lön eller semester mot en avsättning i en pensionsförsäkring.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar som kompletterar den allmänna pensionen vi alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas. Ei avsätter mellan 4,5 och 6 procent av din lön till din tjänstepension beroende på ålder.

Undrar du något

Undrar du över något som handlar om villkor och förmåner på Ei, kontakta gärna vår HR-enhet. Du når dem via växeln på 016-16 27 00 eller via mejl hr@ei.se