Vi uppmuntrar till vidareutnyttjande och bearbetning av Energimarknadsinspektionens (Ei) data. Vår förhoppning är att Ei:s öppna data kan komma till användning som del av allt från forskning till nya digitala tjänster. På så sätt kan vi bidra till ökad samhällsnytta.

Vilken information är tillgänglig?

I datakatalogen nedan listas all Ei:s öppna data (på Ei:s statistikportal återfinns de datamängder som publicerats som statistik).

Vi arbetar för att tillgängliggöra mer av vår data och kommer att öka utbudet i datakatalogen. Har du tips, idéer eller funderingar kring våra öppna data? Vill du ta del av någon särskild datamängd? - Kontakta oss gärna! Vi gillar innovation och transparens!

Om öppna data

Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och rekommendationer från EU och regeringen. Vidareutnyttjande av myndigheters information regleras i PSI-lagen (PSI-lagen). PSI står för Public Sector Information, det vill säga offentlig information. Lagen grundar sig på EU:s PSI-direktiv (PSI-direktivet).

Ei:s datakällor katalogiseras enligt internationell standard i en katalogtjänst som förutom hänvisning/åtkomstpunkt/API till själva datat, innehåller metadatabeskrivning av datakällorna enligt standarden DCAT-AP. Katalogen "skördas", det vill sägas läses in och publiceras på den nationella katalogen för öppna data (dataportal.se) samt EUs katalog för öppna data (europeandataportal.eu).

Datakatalog

Klicka på rubrikerna nedan för den data som du är intresserad av: