Så här hanterar Ei personuppgifter

När vi hanterar personuppgifter strävar vi efter största möjliga hänsyn till den personliga integriteten. EU:s allmänna dataskyddsförordning (förkortad GDPR) är tillämplig på behandling av personuppgifter.

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild individ – direkt eller indirekt. Ei är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar. Behandling kan ske genom att Ei har kontakter med aktörer eller enskilda via mejl eller brev eller genom behandling i våra informationssystem.

Evenemang anordnade av Ei

När vi anordnar evenemang, exempelvis seminarier, konferenser och dialogmöten, måste du som anmäler dig ofta ange personuppgifter som namn och e-postadress. Detta för att vi ska kunna administrera våra evenemang på bästa sätt. När du registrerar dig till ett evenemang godkänner du, genom att kryssa i en ruta i anmälningsformuläret, att behandling av personuppgifter sker. 
I de fall vi webbsänder eller tar bilder på ett evenemang undviker vi att visa deltagare som inte är talare.

Vi registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som Ei anordnar. Vi förutsätter att du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till restauranger, konferensarrangörer och liknande. Uppgifterna raderas efter evenemangets slut. Om du vill veta hur respektive restaurang, konferensarrangör eller liknande hanterar dina uppgifter ber vi dig ta direktkontakt med dem. Kontaktuppgifter kan du få via oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen. I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontakta oss angående personuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).