Systempriset under vecka 9 låg i genomsnitt på 30,5 EUR/MWh vilket är en ökning med 2 procent från föregående vecka. De nordiska spotpriserna förändrades i snitt mellan -6 (NO4) och 19 (DK1) procent. För de svenska prisområdena var förändringen 2-3 procent och spotpriserna var i genomsnitt 30,1-30,2 EUR/MWh under veckan.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal förändrades under veckan i genomsnitt med -5 respektive -1 procent.

Priserna på EPAD kontrakt för svenska prisområden sjönk under veckan, mellan -10 och -37 procent, där den största förändringen skedde för SE1.

Terminspriserna för Kol, Olja och Gas sjönk något under veckan, och handlades i genomsnitt för 76,2 USD/ton, 55,8 USD/fat respektive 17 EUR/MWh.

Priset för elcertifikat fortsatte uppåt och ökade under veckan med 8,7 procent. I genomsnitt handlades elcertifikaten för 70 SEK/MWh.

De för veckan ingående nivåerna i Sveriges och Nordens vattenmagasin är fortfarande en bit under det normala, 42 respektive 34 procent. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent under veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 9 2017

Elcertifikatpriset fortsatt uppåt under veckan.

Systempriset under vecka 9 låg i genomsnitt på 30,5 EUR/MWh vilket är en ökning med 2 procent från föregående vecka. De nordiska spotpriserna förändrades i snitt mellan -6 (NO4) och 19 (DK1) procent. För de svenska prisområdena var förändringen 2-3 procent och spotpriserna var i genomsnitt 30,1-30,2 EUR/MWh under veckan.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal förändrades under veckan i genomsnitt med -5 respektive -1 procent.

Priserna på EPAD kontrakt för svenska prisområden sjönk under veckan, mellan -10 och -37 procent, där den största förändringen skedde för SE1.

Terminspriserna för Kol, Olja och Gas sjönk något under veckan, och handlades i genomsnitt för 76,2 USD/ton, 55,8 USD/fat respektive 17 EUR/MWh.

Priset för elcertifikat fortsatte uppåt och ökade under veckan med 8,7 procent. I genomsnitt handlades elcertifikaten för 70 SEK/MWh.

De för veckan ingående nivåerna i Sveriges och Nordens vattenmagasin är fortfarande en bit under det normala, 42 respektive 34 procent. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent under veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.