Under veckan som gick noterade Danmarks båda elområden negativa priser under ett antal timmar. DK1 noterade 5 timmar med negativa priser med som lägsta pris -12,1 EUR/MWh medans DK2 noterade 4 timmar med som lägsta pris – 9,7 EUR/MWh. I sammanhanget kan man notera att Tyskland också hade negativa priser under veckan som gick, 5 timmar med lägsta pris – 27,1 EUR/MWh. Anledningarna till de negativa priserna var stor vindkraftsproduktion samtidigt som det var låg elanvändning under dessa timmar.

Systempriset gick ned med 7 procent från veckan innan och veckomedlet hamnade på 29,8 EUR/MWh. För de svenska elområdena sjönk elpriser med ca 11-16 procent till 29,1 EUR/MWh, inga prisområdeskillnader noterades således på veckomedelpriset för de svenska elområdena.

Terminspriset för el nästkommande månad, kommande kvartal och år steg under veckan som gick med 4-7 procent. Nästkommande månad handlades för 30.3 EUR/MW som veckomedel medan nästkommande år handlades för 23,9 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat vände uppåt under veckan och veckomedelpriset hamnade på 64,4 SEK/MWh vilket var en ökning med 30,6 procent jämfört med veckan innan.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden – vecka 8 2017

Negativa elpriser i Norden och elcertifikatpriset steg under veckan.

Under veckan som gick noterade Danmarks båda elområden negativa priser under ett antal timmar. DK1 noterade 5 timmar med negativa priser med som lägsta pris -12,1 EUR/MWh medans DK2 noterade 4 timmar med som lägsta pris – 9,7 EUR/MWh. I sammanhanget kan man notera att Tyskland också hade negativa priser under veckan som gick, 5 timmar med lägsta pris – 27,1 EUR/MWh. Anledningarna till de negativa priserna var stor vindkraftsproduktion samtidigt som det var låg elanvändning under dessa timmar.

Systempriset gick ned med 7 procent från veckan innan och veckomedlet hamnade på 29,8 EUR/MWh. För de svenska elområdena sjönk elpriser med ca 11-16 procent till 29,1 EUR/MWh, inga prisområdeskillnader noterades således på veckomedelpriset för de svenska elområdena.

Terminspriset för el nästkommande månad, kommande kvartal och år steg under veckan som gick med 4-7 procent. Nästkommande månad handlades för 30.3 EUR/MW som veckomedel medan nästkommande år handlades för 23,9 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat vände uppåt under veckan och veckomedelpriset hamnade på 64,4 SEK/MWh vilket var en ökning med 30,6 procent jämfört med veckan innan.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.