Systempriset gick i genomsnitt av veckan ned med 11 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden sjönk mellan 3-27 procent, varav NO4 sjönk mest med 27 procent och NO5 minst med 3 procent. Veckans högst genomsnittliga pris fann vi i SE4 med 34,6 EUR/MWh. I Sveriges tre andra prisområden låg priset mellan 32,8 och 33,0 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad och kommande kvartal sjönk något medan priset för år var oförändrade. Terminspriserna för kol och gas gick ned med 4 respektive 9 procent medan oljepriset var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Priset på elcertifikat fortsatte sin nedgående trend och när veckan var över kunde nya rekordlåga nivåer konstateras. I genomsnitt sjönk priset med hela 20,4 procent och var i veckomedel 49,3 SEK/MWh. Föregående år var priset kring 140 SEK/MWh vid samma tid.

Nederbörden under vecka 6 var lägre än vad prognoserna tydde på men den ingående vattenfyllnadsgraden vecka 7 i Sveriges och Nordens vattenmagasin ändrades inte nämnvärt i förhållande mot det normala, nivåerna är fortfarande en bit under det normala.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden – vecka 7 2017

Elpriserna vände nedåt under veckan och elcertifikatpriset under 50 SEK/MWh.

Systempriset gick i genomsnitt av veckan ned med 11 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden sjönk mellan 3-27 procent, varav NO4 sjönk mest med 27 procent och NO5 minst med 3 procent. Veckans högst genomsnittliga pris fann vi i SE4 med 34,6 EUR/MWh. I Sveriges tre andra prisområden låg priset mellan 32,8 och 33,0 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad och kommande kvartal sjönk något medan priset för år var oförändrade. Terminspriserna för kol och gas gick ned med 4 respektive 9 procent medan oljepriset var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Priset på elcertifikat fortsatte sin nedgående trend och när veckan var över kunde nya rekordlåga nivåer konstateras. I genomsnitt sjönk priset med hela 20,4 procent och var i veckomedel 49,3 SEK/MWh. Föregående år var priset kring 140 SEK/MWh vid samma tid.

Nederbörden under vecka 6 var lägre än vad prognoserna tydde på men den ingående vattenfyllnadsgraden vecka 7 i Sveriges och Nordens vattenmagasin ändrades inte nämnvärt i förhållande mot det normala, nivåerna är fortfarande en bit under det normala.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.