Systempriset gick i genomsnitt av veckan upp med 14 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 6-36 procent. Högst var veckans genomsnittliga pris i FI med 40,5 EUR/MWh och lägst var priset i NO5 med 32,6 EUR/MWh. I Sveriges prisområden var priset mellan 38,9 och 39,2 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad sjönk något medans priset för kommande kvartal och år var oförändrade.

Priset på elcertifikat har fortsatt nedåt under veckan till nya rekordlåga nivåer. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 11 procent och var i veckomedel 61,9 SEK/MWh. Föregående år var priset kring 150 SEK/MWh vid samma tid.

Användningen av el i Norden och Sverige var 7 respektive 6 procent högre under veckan. Förklaras delvis av att temperaturen varit lägre än normalt och 5 grader lägre än föregående vecka.

Nivåerna i Sveriges och Nordens vattenmagasin är fortfarande en bit under det normala. Nederbörden var under veckan också lägre än normalt men förväntas öka under kommande vecka. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 6 2017

Högre elpriser under veckan och fortsatt sjunkande pris på elcertifikat.

Systempriset gick i genomsnitt av veckan upp med 14 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 6-36 procent. Högst var veckans genomsnittliga pris i FI med 40,5 EUR/MWh och lägst var priset i NO5 med 32,6 EUR/MWh. I Sveriges prisområden var priset mellan 38,9 och 39,2 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad sjönk något medans priset för kommande kvartal och år var oförändrade.

Priset på elcertifikat har fortsatt nedåt under veckan till nya rekordlåga nivåer. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 11 procent och var i veckomedel 61,9 SEK/MWh. Föregående år var priset kring 150 SEK/MWh vid samma tid.

Användningen av el i Norden och Sverige var 7 respektive 6 procent högre under veckan. Förklaras delvis av att temperaturen varit lägre än normalt och 5 grader lägre än föregående vecka.

Nivåerna i Sveriges och Nordens vattenmagasin är fortfarande en bit under det normala. Nederbörden var under veckan också lägre än normalt men förväntas öka under kommande vecka. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.