Systempriset gick i genomsnitt upp med 4 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 3-8 procent. Lägst var priset i NO4, 25,1 EUR/MWh och högst var priset i SE4 och DK2 där priset var 36,1 EUR/MWh. SE4 bildade prisområde med DK2 en stor del av tiden i veckan. Priset i SE4 var i genomsnitt ungefär 3,5 EUR/MWh högre än priserna i SE1-SE3.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år ökade 3-10 procent på grund av prognoser om kallare och torrare väder.

Priset på elcertifikat, vars nedgång påtalades i Läget på elmarknaden v4 2017, fortsatte nedåt. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 3,6 procent och var i veckomedel 69,4 SEK/MWh. Föregående år var priset samma tid kring 150 SEK/MWh.

Nederbörden i Norden var under det normala även vecka 5 vilket är en förklaring till att nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt låga i jämförelse med normalvärden för årstiden.
Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft fortsätter vara kring 100 procent trots att ett mindre oljeläckage som innebar att Forsmark 1 gick på halvfart i början av veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 5 2017

Vinterväder och överföringsbegränsningar påverkade den nordiska prisbilden i veckan.

Systempriset gick i genomsnitt upp med 4 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 3-8 procent. Lägst var priset i NO4, 25,1 EUR/MWh och högst var priset i SE4 och DK2 där priset var 36,1 EUR/MWh. SE4 bildade prisområde med DK2 en stor del av tiden i veckan. Priset i SE4 var i genomsnitt ungefär 3,5 EUR/MWh högre än priserna i SE1-SE3.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år ökade 3-10 procent på grund av prognoser om kallare och torrare väder.

Priset på elcertifikat, vars nedgång påtalades i Läget på elmarknaden v4 2017, fortsatte nedåt. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 3,6 procent och var i veckomedel 69,4 SEK/MWh. Föregående år var priset samma tid kring 150 SEK/MWh.

Nederbörden i Norden var under det normala även vecka 5 vilket är en förklaring till att nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt låga i jämförelse med normalvärden för årstiden.
Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft fortsätter vara kring 100 procent trots att ett mindre oljeläckage som innebar att Forsmark 1 gick på halvfart i början av veckan.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.