Systempriset för vecka 4 var i genomsnitt 29,7 EUR/MWh vilket är en minskning med 5 procent från föregående vecka. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena låg på 30,3-33,7 EUR/MWh vilket motsvarar en minskning på 5-6 procent jämfört med vecka 3.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade däremot med någon procent under veckan. När det gäller terminspriserna för kol, olja och gas låg de i stort sett på samma nivå som förgående vecka.

Priset på elcertifikat fortsatte att sjunka stort under veckan. Prisnedgången var 24 procent jämfört med vecka 3 och genomsnittspriset var 72 kr/MWh. Priset på utsläppsrätter ökade däremot någon procent jämfört med föregående vecka.

Ingående magasin för Sverige och Norden låg på 47 respektive 56 procent, vilket fortsatt är låga nivåer jämfört med normalvärdena på 62 respektive 65 procent.

Samtliga kärnkraftsreaktorer var i drift under vecka 4 och tillgängligheten i svensk kärnkraft landade på 101 procent under veckan. Den faktiska produktionskapaciteten varierar bland annat pga förändringar av vattentemperaturer. Därför händer det att reaktoreffekterna i sammanställningen överstiger 100 procent.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 4 2017

Rekordlåga priser på elcertifikatmarknaden.

Systempriset för vecka 4 var i genomsnitt 29,7 EUR/MWh vilket är en minskning med 5 procent från föregående vecka. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena låg på 30,3-33,7 EUR/MWh vilket motsvarar en minskning på 5-6 procent jämfört med vecka 3.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade däremot med någon procent under veckan. När det gäller terminspriserna för kol, olja och gas låg de i stort sett på samma nivå som förgående vecka.

Priset på elcertifikat fortsatte att sjunka stort under veckan. Prisnedgången var 24 procent jämfört med vecka 3 och genomsnittspriset var 72 kr/MWh. Priset på utsläppsrätter ökade däremot någon procent jämfört med föregående vecka.

Ingående magasin för Sverige och Norden låg på 47 respektive 56 procent, vilket fortsatt är låga nivåer jämfört med normalvärdena på 62 respektive 65 procent.

Samtliga kärnkraftsreaktorer var i drift under vecka 4 och tillgängligheten i svensk kärnkraft landade på 101 procent under veckan. Den faktiska produktionskapaciteten varierar bland annat pga förändringar av vattentemperaturer. Därför händer det att reaktoreffekterna i sammanställningen överstiger 100 procent.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.