I slutet av förra året fick Ei i uppdrag av regeringen att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet. Ei har arbetat med uppdraget under våren och nu bjuder myndigheten in till ett seminarium där intressenter har möjlighet att komma med synpunkter på de förslag som Ei har tagit fram.

Programmet och förslagen kommer att finnas tillgängliga på ei.se en vecka före själva seminariet.

Seminariet hålls i Stockholm den 8 juni och sista anmälningsdag är 1 juni.

Seminarium om elnätsreglering 8 juni

Den 8 juni bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium om elnätsreglering. Då har intressenter möjlighet att komma med synpunkter på några av de förslag som Ei tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget "Utvecklad reglering för framtidens elnät".

I slutet av förra året fick Ei i uppdrag av regeringen att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet. Ei har arbetat med uppdraget under våren och nu bjuder myndigheten in till ett seminarium där intressenter har möjlighet att komma med synpunkter på de förslag som Ei har tagit fram.

Programmet och förslagen kommer att finnas tillgängliga på ei.se en vecka före själva seminariet.

Seminariet hålls i Stockholm den 8 juni och sista anmälningsdag är 1 juni.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.