Nyheter 2017

 • Ny rapport analyserar de samhällsekonomiska effekterna av reducerad överföringskapacitet mellan Norden och Tyskland

  Skapad: Granskad:

  I februari fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) ett gemensamt uppdrag av Miljö-och energidepartementet i Sverige och Olje og energidepartementet i Norge att analysera de samhällsekonomiska effekterna av reducerad överföringskapacitet mellan Norden och Tyskland.

  Nu har uppdraget slutförts och här kan du ta del av den gemensamma rapporten "Reduced capacity on German – Nordic interconnectors. Regulatory framework and socioeconomic effects on the European electricity market".

 • Fler ståndpunkter gällande "Ren energi för alla" är nu publicerade

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar aktivt genom organisationerna CEER* och ACER** för att ta fram gemensamma ståndpunkter på Europeiska kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa. Ståndpunkterna tas fram av europeiska tillsynsmyndigheter och presenteras i gemensamma dokument (så kallade white papers på engelska). Tre dokument har publicerats tidigare i maj och nu har ytterligare tre dokument med ståndpunkter publicerats.

 • Samråd om Gas Target Model

  Skapad: Granskad:

  Den danska och den svenska tillsynsmyndigheten (Sekretariatet for Energitilsynet och Energimarknadsinspektionen) har utvärderat den danska och svenska gasmarknaden utifrån ACER:s* Gas Target Model. Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

 • Ei har granskat konsumentinformation och flatrateavtal

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar efter granskning av Borås Elhandel att företaget har brister i informationen till konsumenterna. Ei:s beslut innebär att bristerna ska åtgärdas. Granskningen har även omfattat Borås Elhandels fakturering av kunder som också är kunder hos Alltid som i sin tur erbjuder kunderna så kallade flatrateavtal. Där har Ei inte konstaterat några brister i Borås Elhandel fakturering men däremot kan det ifrågasättas om upplägget är förenligt med ellagens intentioner.

 • Europeiska tillsynsmyndigheters ståndpunkter på Ren energi för alla

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar aktivt genom organisationerna CEER* och ACER** för att ta fram gemensamma ståndpunkter på Europeiska kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa. Ståndpunkterna tas fram av europeiska tillsynsmyndigheter och presenteras i gemensamma så kallade white papers.