Nyhetsrum

 • Ei lämnar författningsförslag för funktionskrav på elmätare

  Skapad: Granskad:

  I december 2016 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Den 1 november överlämnade Ei rapporten Funktionskrav på elmätare – författningsförslag till miljö- och energidepartementet. 

 • Ei har beslutat om samredovisning för Ellevio

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit beslut om samredovisning för Ellevios redovisningsenheter Södra Norrland och Dalarna, Västra Svealand, Storstockholm och Nynäshamn. Samredovisning ska ske från 1 januari 2018. Beslutet innebär att områdena ska ha en enhetlig elnätstariff senast den 1 januari 2023.

 • Ei:s generaldirektör invald i CEER:s styrelse

  Skapad: Granskad:

  Vid ett möte i Madrid den 19 oktober valdes Energimarknadsinspektionens (Ei:s) generaldirektör Anne Vadasz Nilsson in i organisationen CEER:s styrelse som en av fem vicepresidenter.