Nyhetsrum

 • Fler ståndpunkter gällande "Ren energi för alla" är nu publicerade

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar aktivt genom organisationerna CEER* och ACER** för att ta fram gemensamma ståndpunkter på Europeiska kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa. Ståndpunkterna tas fram av europeiska tillsynsmyndigheter och presenteras i gemensamma dokument (så kallade white papers på engelska). Tre dokument har publicerats tidigare i maj och nu har ytterligare tre dokument med ståndpunkter publicerats.

 • Samråd om Gas Target Model

  Skapad: Granskad:

  Den danska och den svenska tillsynsmyndigheten (Sekretariatet for Energitilsynet och Energimarknadsinspektionen) har utvärderat den danska och svenska gasmarknaden utifrån ACER:s* Gas Target Model. Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

 • Ei har granskat konsumentinformation och flatrateavtal

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar efter granskning av Borås Elhandel att företaget har brister i informationen till konsumenterna. Ei:s beslut innebär att bristerna ska åtgärdas. Granskningen har även omfattat Borås Elhandels fakturering av kunder som också är kunder hos Alltid som i sin tur erbjuder kunderna så kallade flatrateavtal. Där har Ei inte konstaterat några brister i Borås Elhandel fakturering men däremot kan det ifrågasättas om upplägget är förenligt med ellagens intentioner.