Vad vill du göra?

Bild Elnätsföretagens inrapportering elnätsavgifter i e-tjänsten NEON

Logga in i e-tjänsten NEON - 
Ei:s verktyg för elnätsföretag att rapportera in nätavgifter

RAPPORTERA EFFEKTTARIFF

Använd denna fil för att rapportera effekttariff (xlsx 56 KB)

Filen ska vara ifylld och skickas till neon@ei.se senast den 31 januari 2017.

Dokument till din hjälp