ENTSO-E har publicerat och lämnat nätföreskriften om nödsituationer och återställning (ER) till ACER. Den 23 juni 2015 lämnade ACER sitt yttrandet till kommissionen.

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Network Code on Emergency and Restoration (ER)