Den 28 september 2016 trädde EU-föreskriften 2016/1447 ikraft, "Grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules" (HVDC). Föreskrifterna behandlar krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände föreskrifterna den 26 augusti 2016 och den 8 september publicerades de i EU:s officiella tidning. Föreskrifterna börjar tillämpas tre år efter att de offentliggörs, det vill säga i augusti 2019, med undantag för vissa artiklar

Pågående och avslutade ärenden för nätföreskriften HVDC

Ärende

Status

Artikel 78 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i HVDC Pågående 

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: High Voltage Direct Current HVDC and HVDC Connected PPMs' (HVDC)