ENTSO-E lämnade ett förslag till nätkod i december 2013 och ACER lämnade sitt yttrande den 21 mars 2014. Efter ACER:s yttrande valde ENTSO-E att omarbeta visa delar. Den 16 september 2014 överlämnade ENTSO-E en reviderad version till ACER.

ACER har den 24 juli 2015 lämna ett nytt yttrande, samt publicerat en rekommendation om hur den bör ändras.

Den 16 mars 2017 beslutade kommittén med EU:s medlemsstater om kommissionsriktlinjen EB. Nu återstår godkännande av rådet och parlamentet innan riktlinjen därefter kan träda i kraft.

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Electricity Balancing (EB)