Föreskrifterna bidrar till att främja en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor. De ska även främja systemsäkerheten.

Den 17 augusti 2016 EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände föreskrifterna och dessa offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning dagen efter.

Vilket innebär att föreskrifterna träder i kraft den 7 september 2016. Föreskrifterna tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (augusti 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 6, 51, 56 och artiklar 57.

Pågående och avslutade ärenden för nätföreskriften DCC

 Ärende

 Status

Artikel 51 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i DCC Pågående 

Intressanta länkar

  • Besök även SvK:s webbplats

 

 * Engelska namnet är: Demand Connection (DCC)