Kommissionsriktlinjen om förhandstilldelning av kapacitet (FCA) har trätt i kraft den 17 oktober 2016.

Den 10 maj 2016 höll NordREG en gemensam nordisk hearing för att inhämta marknadsaktörernas synpunkter kring THEMA/Hagmans studie om åtgärder för att stärka den nordiska finansiella marknaden.

Den 20 april 2015 höll NordREG en gemensam nordisk hearing om FCA (Forward Capacity Allocation). Vill du ta del av minnesanteckningar samt presentationerna i efterhand hittar du dem på NordREGs webbplats.

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Forward Capacity Allocation (FCA)