Den 26 november 2015 skickade Europeiska kommissionens kommitté ut ett förslag avseende kommissionsriktlinjen Transmission System Operation. Detta förslag är en sammanslagen version av tidigare publicerade "nätkoder för drift". Sammanslagningen innebar en förändring från nätföreskrift (även kallad nätkod) till kommissionsriktlinje.

Ei hade ett samråd om SO den 12 januari 2016. Här kan du ta del av minnesanteckningar och presentationen som visades:

Kommittén har inlett diskussionen med medlemsstaterna inför ett antagande i kommittén Vill du ha den senaste versionen, vänligen kontakta Elin Broström via e-post: elin.brostrom@ei.se

Intressanta länkar

Dessa tre nätföreskrifter har slagits ihop

Här kan du ta del av tidigare publicerad information om de nätföreskifter (nätkoder) som nu har slagits ihop till kommissionsriktlinjen Transmission system operation (SO).

Nätkoden Operational Security (OS) beskrev minimikrav på stam-, region- och lokalnät samt betydande elanvändare vad gäller driftsäkerhet för stamnätet.

Nätkoden Load Frequency control & reserves (LFC& R) beskrev minimikrav som ställs på stamnät, regionnät och lokalnät som har reservkraft ansluten till nätet och produktionsenheter som erbjuder reservkraft, samt elförbrukare vad gäller principer för frekvensreglering ur systemperspektiv.

Nätkoden Operational planning and scheduling (OPS) beskrev minimikrav på stam-, region- och lokalnät samt betydande elanvändare vad gäller driftplanering för att säkerställa driften av stamnätet.

* Engelska namnet är: Transmission system operation (SO)