Ei föreslår tydligare reglering av elnätsföretagens avkastning

I december 2016 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utveckla den nuvarande elnätsregleringen. Den 24 oktober 2017 presenterade Ei förslagen för samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Copyright 2017 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.